א' - רקע תיאורטי

חלק א. רקע תיאורטי לשיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)  המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות.

האתר בבניה - טיוטא

ניסים כהן
תוכן חלק א' - הרקע התיאורטי לשיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

 

א. מדוע מרבית הלא מצליחים בבית הספר, הינם בני המעמד הנמוך?

 

א.1. מבוא

א.2. התיחסות הגישה הפונקציונאליטית

א.3. התיחסות גישת הקונפליקט

א.4. התיחסות הפונקציונאליזם והקונפליקט להסללה

א.5. הסללה, תורשה, סביבה, תרבות ומריטוקרטיה

א.6. מודלים לרכישת סטאטוס עתידי

      - האם הניתוב למסלולים מריטוקרטי?

      - האם ישנה מוביליות מהקבצות? מסלולים?

      - הסללה, נשירה וסטיה חברתית

      - הסללה ורכישת סטאטוס עתידי בישראל

 

 

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).