ב. התיאוריה: שחרור והצלחה לימודית מחודשת

חלק ב' ברקע והתיאוריה של שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המיושמת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך,  ובתכניות נוספות ואחרות

האתר בבניה - טיוטא

ניסים כהן
תוכן חלק ב' - שחרור והצלחה לימודית מחודשת כתגובה מסתגלת


ב.1. ההקבצה הנמוכה - אוסף הכוחות המכשילים והמדכאים בה

ב.2. התיאוריה וארבעת יסודות ההצלחה - שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).

ב.3. התיאוריה - תוצאות צפויות בעקבות היישום

ב.4. מדוע נדרשת תגובה מסתגלת?

ב.5. תצמךםעםןכןןןארקן

      - ךלחיחעחעחטכןכןט


 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).