ישומי השיטה מאז פיתוחה

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

 

יסודות שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) פותחו ע"י ניסים כהן כבר באמצע שנות השמונים כתגובה מסתגלת למיון מרבד ולהצבה המסלולית נבדלת בבתיה"ס ויושמו לראשונה באופן ניסיוני באמצע שנות ה- 80, בבית ספר לנושרים של משרד העבודה בירושלים (קדם חניכות – נ.ע.ל.). המשך הפיתוח וישום מתקדם החל בתחילת שנות התשעים בהם החלה השיטה מיושמת בקנה מידה נרחב יותר בחינוך הבלתי פורמאלי והפורמאלי.

כיום השיטה מפועלת מידי שנה ע"י מנהלי בתי"ס וצוותי מורים בחינוך הפורמאלי עם אלפי תלמידים בתוכניות רבות ומגוונות ובסיוע מנחים שהוכשרו במסגרת התכניות והיישומים וחוברות הפעלה והדרכה מגוונות שהופקו במסגרת התכניות השונות.

מאז פיתוח השיטה ומגוון יישומיה, המיקוד הופנה בעיקר ליישום והפעלה.
 

על פעילות השיטה ותוצאותיה:

בשנת 2000 נתן נסים כהן היתר לעשות שימוש בשיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), למחלקה לבק"ס, אגף שח"ר, משרד החינוך, לשימוש במסגרת תכנית אומ"ץ (אמ"ץ) בלבד, עם התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בלבד.

ב-2002 נתן נסים כהן היתר לעשות שימוש בשיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), לעמותת אלון, לטובת שימוש עם תלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בלבד.

ב-2006 נתן נסים כהן היתר לעשות שימוש בשיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) למכון עזריאלי- קרן עזריאלי לטובת שימוש עם התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בחטיבות ביניים בלבד.

מנחים ועובדים בתכניות שונות מישמים היום השיטה במסגרות שונות.

הפניות קשורות: כל אחד יכול, זו לא סיסמה אלא הנתונים
                    • אף ילד לא נשאר מאחור בתיכון בית ג'ן  
                    • הצלחה לבוגרי תכנית סטארט
                    • הישגים ראויים לציון
                           • עלייה דרמטית באחוז הזכאים לבגרות בבאר שבע   
                    • כך נלחמו בבאר שבע על 100 נושרים  
                    • ירוחם נותנת שיעור בהצלחה 
                    • פרויקט הבגרות בית דגן

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).