ח' - עזרים דידקטיים ופדגוגיים

חלק ז. רכיבים ועזרים פדגוגיים ודידקטיים, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות.

האתר בבניה - טיוטא

ניסים כהן

 

ח. רכיבים ועזרים פדגוגיים ודידקטיים

 

   שפותחו במסגרת שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)
   ונדרשים לכל סוגי ודגמי ההפעלה:

 1. שילוב מעגלים של "אחרים משמעותיים"
 2. תכנית לימודים מפורטת ברמה שעתית
 3. מבחן/מדידת/מיפוי הצלחה
 4. מבחן/מדידת/מיפוי בקרה
 5. מיפוי דינמי – לתהליך הלמידה (שליטה)
 6. מיפוי דינאמי לסטאטוס לימודי
 7. מיפוי דינמי – מימדי בקרה לתהליך צמצום הפערים המואץ
 8. מודל המיון הבית ספרי - סכמה
 9. מודל המיון הבית ספרי - סכמה מורחבת
 10. מבנה ודגמים של מרתון לימודי
 11. מבנה יום למידה מרוכז
 12. מבנה ומשך מפגש למידה
 13. תהליך מוטיבציוני הוליסטי (המבוסס על חמש תיאוריות מוטיבציוניות, המיושמות ברמת פרט וקבוצה – תלמידים, צוות, הנהלה, הורים)
 14. מוטיבציה - תהליך הוליסטי - סכמה לאיתור בעיות וכיווני פיתרון (חמש תיאוריות מוטיבציוניות)
 15. מבנה ותהליך צוותי – הסכמה על יעד לימודי רלוונטי ומאתגר
 16. מבנה תוכנית עבודה תוצאתית מפורטת
 17. מבנה ונושאי קורס רכזי שיטת צמצום הפערים המואץ (הכשרה מואצת כ- 60 שעות)
 18. מבנה ונושאי השתלמויות לצוותי למידה שיטת צמצום הפערים המואץ
 19. מבנה שיחה אישית בתחילת התהליך
 20. סדר הפעולות עד תחילת הלמידה, צמצום הפערים המואץ שלב א'
 21. פעולות קבועות בתקופת צמצום פערים מואץ שלב א'
 22. יצירת משבר יזום והבניה מחדש (בהתאם לצורך)
 23. טיפול בבעיות התנהגות וחרדה בזמן בחינה, ודרכי התמודדות
 24. ערכים, נורמות והבניית גבולות התנהגות
 25. בעיות טעויות נפוצות בהפעלת השיטה
 26. השתלמות צוות למידה טרם תחילת הלמידה
 27. השתלמות "אדרבא" לצוות הלמידה בזמן הלמידה
 28. הגדרות תפקיד: רכז, מנחה דיסציפלינארי, מורה, מתרגל
 29. מבנה ארגוני וצוות נדרש

רכיבים נוספים

 1. משך מבצע לימודי אפקטיבי - יסודי
 2. משך מבצע לימודי אפקטיבי - חטיבת ביניים
 3. משך מבצע לימודי אפקטיבי - תיכון
 4. מבנה אפקטיבי לשרשת מבצעים לימודיים - תיכון
 5. מבנה אפקטיבי למרתון לימודי - יסודי
 6. מבנה אפקטיבי למרתון לימודי - חטיבת ביניים
 7. מבנה אפקטיבי למרתון לימודי - תיכון

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).