השתלמות אדרבא-חד יומי

חלק ז. קורס רכזים בסיסי, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי),
השתלמות אדרבא
(מארמית:
להיפך, גדולה מזו, יתר על כן)

א. היעד – הגברת המוטיבציה של צוות הלמידה להתמודדות ולהצלחה, דווקא עם התלמידים שפחות הצליחו איתם עד כה.
ב. משך ההשתלמות - כשלוש שעות
ג. משתתפים- מורים, מתרגלים, רכזים.
*בתכנית חסם לבגרות השתלמות אדרבא מתבצעת מס' ימים (ולא יותר!), לאחר תחילת שלב ב' (יעד משנה מס' 2)

ההשתלמות
חלק א
- סטינג ( 10 דקות)
חלק ב' – הצלחות לימודיות ( 20 -  30 דקות, בהתאם למס' המשתתפים)
התמקדות בשאלה/ות:
מה היו ההצלחה/ות הבולטת/ות ביותר בשלב א'?
מה לדעתך ההסבר להצלחות?
מה שיעור ההצלחה הצפוי לדעתך?
התשובות יינתנו ע"י מי שמעוניין , בסדר אקראי (יש לעודד את האחרונים...) ויכתבו ע"י המנחה, ע"ג הלוח בקצרה, באופן הבא:

ישוב

בי"ס

מורה, מתרגל

הצלחות בולטות (בקצרה)

הסבר קצר

שיעור הצלחה צפוי

 לא למלא - להשאיר ריק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חלק ג'תלמידים שאיתם יש קושי להגיע להצלחה (20 דקות תלוי במס' משתתפים)
התמקדות בשאלה/ות:
תאר בקצרה מה הקושי הלימודי הבולט ביותר שאת/ה נתקל בו ובעקבותיו יש אף חשש שתלמיד מסויים לא יצליח?
שים לב! מענה לשאלה השלישית בחלק הקודם מתאר גם את שיעור התלמידים שאיתם המורה/מתרגל צופה קושי להצלחה (100% מינוס % הצפי להצלחה)
מה לדעתך ההסבר לקושי?
התשובות יינתנו ע"י מי שמעוניין , בסדר אקראי (אין חובה שכולם יענו), ויכתבו ע"י המנחה, ע"ג הלוח בקצרה,

 
   
 הלוח הקודם  החלק הריק מהלוח הקודם
ישוב
בי"ס
מורה, מתרגל
הצלחות בולטות (בקצרה)
הסבר קצר
שיעור הצלחה צפוי
קושי עיקרי
הסבר קצר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חלק ד' – אדרבא (30 דקות)
1. דוגמאות להתגברות על קשיים דומים - התייחסות המשתתפים והמנחה לתוכניות דומות במקומות אחרים, בהם היו בעיות דומות ואנשי הצוות פתרו אותם (ווינר 1974),
    באמצעות מאמץ (לתת דוגמאות ולתת שיעורי הצלחה סופיים)
.
2. נחישות –  על המנחה לפתח את המשמעות הכוללת והמתמשכת של המושג  נחישות, גם בהקשר לדוגמאות הנ"ל
3. פיגמליון –
א. חזרה על פיגמליון, על המשתנים המתווכים בפיגמליון ומעגל ההשפעה הפיגמליוני
    החזרה על פיגמליון, בעלת משמעות מחודשת וחזקה, לאחר ביצוע שלב א'!
ב. ועכשיו לאחר החזרה על פיגמליון, יש לקשור זאת לתלמידים שאיתם אנו לא בטוחים שנצליח ולכן הפתרון הוא קודם כל – לא לאבד את האמונה. ברגע שהפסקנו להאמין בהם, הם איבדו את סיכויים להצליח!
למרות הקשיים , הצלחתם תלויה כרגע בנו.
ג. שיקוף ההצלחה עד כה
נחזור לילדים שאיתם הצלחנו עד כה. כיצד הדבר נעשה? בין השאר באמצעות פיגמליון
אולם, יש כאלה שהתהליך יותר מורכב איתם ואסור לאבד סבלנות ואמונה איתם.

4. אדרבא! למרות הקשיים,  יש להמשיך להתעקש ולעבוד עפ"י העקרונות
5. על המנחה להזהר מאוד! מלתת רצפטים לגבי התלמידים שאיתם המורים מתקשים!
6. אולם,  הדרך העקרונית, להצלחה עם אלה שפחות הצלחנו איתם עד כה, היא :
   - תהליך מוטיבציוני מקדים
   - שרשרת הצלחות, בסבלנות ואין צורך למהר (הצורך לבנות את בטחון התלמיד, להזהר מהמחלה הצהובה וכו')
7. הפתרון הקונקרטי עם כל תלמיד יבנה בביה"ס עם המנחה הפדגוגי.


חלק ה- תיאור כללי של ההמשך

חלק ו' - שאלות וסיום

חומרים: לוח, גיר, שקפים: פיגמליון, מוטיבציה וכל ערכת השקפים הפדגוגיים (בהתאם לצורך יש להשתמש גם בשקפים אחרים, לכן יש להגיע עם כל ערכת השקפים).

חשוב: לפי סוג התשובות ניתן להרחיב ולכוון למיקוד שליטה פנימי/חיצוני נשלט/לא נשלט!

נושאים נוספים בהתאם לצורך:
פערים לימודיים, כיצד מתגברים על פערים לימודיים שנוצרו בתוך קבוצת הלימוד?
מרתון לימודי, במרתון הלימודי מסתמנת עייפות ביום השני בקרב אנשי הצוות והתלמידים – למה הדבר קורה?
  כיצד מונעים זאת? וביצד מעוררים מחדש את המוטיבציה?

כיצד שומרים על מוטיבציה גבוהה לאורך כל תקופת הפעלת הלמידה המואצת?
העמקה בנושא חרדת בחינות
התלבטות והכרעה נכונה בין העמקה ושליטה (כחול) לעומת שטחיות והספק גדול (צהוב)

פערים לימודיים בתוך הקבוצה, פתרונות – מה הבעיה/יות שבגללה/ן יש פערים לימודיים?

תלמידים
מורים
מתרגלים
הנהלה
רכז
ארגון
בעיה
פתרונות
בעיה
פתרונות
בעיה
פתרונות
בעיה
פתרונות
בעיה
פתרונות
בעיה
פתרונות
קצב?
 
שיטת למידה?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מוטיבציה?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התנהדות?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).