ז' - הכשרה והשתלמויות

חלק ז. תוכן נושאים, הכשרה והשתלמויות, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) - הכשרה והשתלמויות

 

קורס רכזים בסיסי (כ- 60 שעות)

השתלמות דו יומיות

השתלמות חד יומית

השתלמות אדרבא - חד יומית

דגמים של השתלמות צוות חד יומית

 

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) ויישומיה.
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).