ה' - שרשרת מבצעים לימודיים

האתר בבניה - טיוטא

 

אפשרות א' - שרשרת של תהליכי צמצום פערים מואץ (מבצעים לימודיים) –  שני מקצועות לימוד (אפשרי ליותר)

 

 

אפשרות ב' - שרשרת של תהליכי צמצום פערים מואץ (מבצעים לימודיים),
מקצוע לימודי אחד, ששעות הלימוד הנדרשות בו מצריכות שני תהליכי צמצום פערים.

 

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).