השיטה במספרים

האתר בבניה - טיוטא

 

א. למעלה מ- 150,000 תלמידי בתי ספר יסודי, חט"ב ותיכון
    במגזר היהודי, בדווי, דרוזי וערבי,
השתתפו בפעילות שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) בחינוך הפורמאלי,
    משנת הפעילות הראשונה בתשנ"ה ועד תשע"ד,
על ידי תוכניות וגופים שהותר להם השימוש בשיטה
     (לא נכללו בחישוב תכניות וגופים המפעילים השיטה ללא היתר). 

 

ב. בממוצע, מעל לכ- 8,000 תלמידים בחינוך הפורמאלי, משתתפים ונעזרים בשיטה בשנה,
   
מאז יושמה לראשונה בחינוך הפורמאלי בתשנ"ד.

 

ג. בממוצע, מעל לכ- 13,000 תלמידים בחינוך הפורמאלי, משתתפים ונעזרים בשיטה בשנה,
   
בעשור האחרון (תשס"ה - תשע"ד).

 

ד. מעל 20 כלים דידקטיים ופדגוגיים פותחו במסגרת השיטה ונמסרו לשימוש המורים המערכת הציבורית
     וחלקם ניתנים לשימוש גם מעבר לשימוש בשיטה (לדוגמא המיפוי הדינמי).

 

ה. 5 דגמי פעולה עקרוניים פותחו במסגרת השיטה:
    (מבצע לימודי- המודל הבסיסי, האצה שכבתית, שרשרת מבצעים לימודיים, שינוי מבני, שילוב שרשרת ומבנה)
     (לדגמים נבנו התאמות לדרגת כיתה וגיל).

 

ו. לפחות 5 דגמי ומבני השתלמויות מואצות, נבנו במסגרת השיטה (הארוכה שבהם כ- 60 שעות).
   בעלות מבנה מקורי ותכנים שחלקם הגדול מקורי (לדוגמא, השתלמות אדרבא).

 

ז. משתתפים בפעילות שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) עפ"י שנת לימוד: