ג.5. טעויות נפוצות בפעולות עד תחילת הלמידה

 חלק ג.5. טעויות נפוצות בפעולות עד תחילת הלמידה, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) שלב א', המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות.

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

 

ג.5. טעויות נפוצות בפעולות עד תחילת הלמידה

 
 

פעולות – שלב א'

טעויות נפוצות
 1. כתיבת תוכנית עבודה מפורטת ע"י הרכז/ת
 • וויתור על כתיבת תוכנית עבודה...
 •  כתיבת תוכנית עבודה לא מספיק מפורטת (... הרי היינו בהשתלמות רכזים....)
 1. קבלת החלטה - קביעת יעד ואוכלוסיית יעד
 • בחירת אוכלוסיית יעד "קלה" יחסית וויתור על בעלי ההישגים הנמוכים ביותר.
 • בחירת אוכלוסיית יעד המורכבת ממספר גדול של תלמידי ח"מ
 • אי שיתוף ביה"ס בקבלת החלטה על אוכלוסיית היעד
 1. הערכת זמן/שעות הוראה
 • הערכת זמן ללא מומחים לגוף הדעת
 • הערכת זמן שלא לוקחת בחשבון את ימי המרתון, שעות מבחני בקרה  והחזרות לפניהם.
 • לא משאירים שעות לטיפול פרטני
 1. גיוס צוות,שלב א'
 
 1. תכנון ובניית פתרונות מבניים
 • וויתור או טיפול חלקי ("נטפל בזה בהמשך...", "יהיה בסדר...")
 1. תכנון ובניית פתרונות לוגיסטיים
 • וויתור או טיפול חלקי ("נטפל בזה בהמשך...", "יהיה בסדר...")
 • כתוצאה מאי טיפול בתחום זה, ביה"ס מופתע מכמות הצילומים....
 1. בניית תוכנית שלדית ראשונה
 • וויתור או טיפול חלקי ("נטפל בזה בהמשך...", "יהיה בסדר...")
 1. גיוס צוות,שלב ב'
 • הרכז לא מגיע להסכמה ומחויבות עם כל אחד מאנשי הצוות (מורה/מתרגל/מנחה דיסציפלינארי) המאפשרים התחלה פעולה ובכל זאת יוצאים לדרך "...כי הזמן דוחק..."
 1. בניית תוכנית שלדית שנייה
 • וויתור תוך אמירה נטפל בזה בהמשך...
טעות חמורה ונפוצה - ביצוע הכרזה ושיחות אישיות לפני
שכל הפעולות הקודמות התבצעו עד תום
טעות מהותית וחמורה - כל הפעולות הנ"ל בוצעו, אולם, לא מגיעים לתוצאות בכל שלב
או שההנהלה והצוות  לא מחוייבים, ובכל זאת מתקדמים לביצוע השלב הבא - הכרזה
 
 
פעולות – שלב ב'
טעויות נפוצות
 1. הכרזה, (לא ע"י הרכז)
 • וויתור או הכרזה לא ע"י המנהל או איש הנהלה בכיר
 • "הכרזה" ללא הכנה או ללא הכנה מספקת של המנהל (או איש ההנהלה הבכיר) לגבי התכנים בהכרזה
 1. שיחות אשיות
 • מתבצעות ללא הגעה לתוצאה ובל זאת ממשיכים...
 • מתבצעות ללא איתור בעיות צפויות (אצל התלמיד) שעלולות להפריע ללמידה
 • מתבצעות ללא מתן מענה לבעיות צפויות (אצל התלמיד) שעלולות להפריע ללמידה
 • וויתור על חלק מהשיחות האישיות
 1. בקורי בית
 • מתבצעים ללא הסכמת תלמיד/ים
 • ללא הודעה מסודרת מראש
 • ביקור בית המלווה בחטטנות, התנשאות וחדירה לפרטיות
 1. השתלמות צוות
 • לא מגיעה לתוצאה ובכל זאת ממשיכים...
מורים לא מאמינים, לא מגובשים, אין תכנית דיסציפלינארית ובכל זאת ממשיכים... כי הזמן קצר....
 • לא מקדישים זמן להכנה מדוקדקת ומלאה של המפגש הלימודי הראשון
 • לא מקדישים זמן ו/או לא מתכננים זמן מספיק להכנת חומרים
 • שוכחים לתכנן אופציה למועד ב'
 • שוכחים לתכנן ישיבת עומק
 • התוכנית הדיסיפלינארית לא מוסכמת ובכל זאת... ממשיכים.
 1. כתיבת תוכנית עבודה מפורטת ע"י הרכז/ת – תוכנית מוגמרת
 • וויתור... אין צורך בהמשך כתיבת התוכנית
 1. הצגת התוכנית המוגמרת בפני ההנהלה
 • וויתור – הם ממילא שותפים... אין זמן....
 1. שיחת קבוצה
 • וויתור על שיחת קבוצה
 • שיחה בה אין קשב לחששות ומתן מענה להם (שיחת קבוצה צריכה להיות דומה במבנה וביעדים לשיחה האישית)
 1. אסיפת הורים
 • טעות נפוצה – מוותרים על אסיפת הורים ומיד מבצעים שילוב מעגלים
 1. "שילוב - מעגלים"
 • שוכחים להגיע למחויבות פומבית להשקעה ולהצלחה עם כל קבוצה מהמעגלים
 1. תחילת לימודים
 • המתרגל/ים לא בקיאים בגוף הדעת... ובכל זאת מתחילים ללמד (יהיה בסדר... גישת הסמוך....)
 • חלק מהמורים לא בקיאים בגוף הדעת... ובכל זאת מתחילים ללמד (יהיה בסדר... גישת הסמוך....)
 • לא בדיוק מוכנים ומכירים את מבנה הלמידה בכל המפגש הלימודי
 • שיטת הלמידה לא ברורה/לא ידועה לצוות
 • לא הוגדר והוצהר על יעד
 • לא הוכן מגוון חומרי למידה
 • הילדים לא מגיעים לשליטה ופעולה עצמאית (צהוב), ובכל זאת ממשיכים...לנושא הבא (המחלה הצהובה)
 • מסייעים לילדים בעת מבחן ההצלחה

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).