ג.4. פעולות קבועות בתקופת הלמידה

חלק ג.4. פעולות קבועות בתקופת הלמידה, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) שלב א', המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות.

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

 

ג.4. פעולות קבועות בתקופת הלמידה

 

צמצום הפערים המואץ, שלב א' (מבצע לימודי – מקצוע לימודי אחד)

- במרתון יסודי – (ללא לינה) – כל שעתיים וחצי - שלוש .
"מיפוי דינאמי" – יתבצע בתום כל 4 שעות הוראה וכחלק מהתוכנית הכללית
"אסיפות-הורים"- כשבוע וחצי מתחילת הלימודים במבצע-הלימודי ולאחר סיומו.
"מבחני בקרה" חיצוניים.
ישיבת תכנון מרתון-לימודי
   - כשבוע לפני היציאה למרתון.
     הישיבה כוללת:פדגוגיה,ארגון ולו"ז, הכנת חומרי למידה ובחינות.
ביקורים קצרים של מחנכים/מנהל/חברי הנהלה (גם במרתון).
ביקור הורים במרתון,מובנה ותחום ליום ושעות מוגדרות וכן אסיפת הורים משולבת בו.
שיחות קבוצה.
ישיבת עומק .
סיוע הדדי! תלמידים יסייעו זה לזה במהלך הלמידה.
                    יש להקפיד על כך, כבר מהשיעור הראשון.
למידה דיפרנציאלית וביטול פערים מתמיד
למידה לקראת שליטה – בכל יחידת למידה
מועד ב' ומתרגל עתודה/חלופי, עפ"י הצורך.

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).