ג.3. סדר פעולות עד תחילת הלמידה

 

חלק ג.3. סדר פעולות עד תחילת הלמידה, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) שלב א', המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות.

האתר בבניה - טיוטא

ניסים כהן

 

ג.3. סדר פעולות עד תחילת הלמידה

 

צמצום הפערים המואץ, שלב א' (מבצע לימודי – מקצוע לימודי אחד)

שלב א'

• כתיבת תכנית עבודה תוצאתי מפורטת ע"י הרכז/ת – טיוטא ראשונה

• קבלת החלטה קביעת יעד ואוכלוסיית יעד - פרט (בד"כ עם מנהל/ת ו/או הנהלת ביה"ס)

• קבלת החלטה קביעת יעד ואוכלוסיית יעד - הנהלה ונציגים רלוונטיים (מחנכים?רכז מקצוע? )

הערכת זמן/שעות למידה נדרשות להגעה ליעד - תוך התייעצות עם מומחים למקצוע הלימוד

גיוס צוות,שלב א', פרסום( בלבד ! ) - כוח אדם

• תכנון ובניית פתרונות מבניים-לאחר ביצוע המבצע הלימודי (הקבצות? ציון בתעודה)

• תכנון ובניית פתרונות לוגיסטיים - שכר, כיתות לימוד אחה"צ, בוקר, מקום המרתון, וכו'

• בניית תוכנית שלדית ראשונה (כולל מועד ב') - תוך התחשבות באילוצים: ימי חופשה בביה”ס, חגים, טיולים,בחינות,טקסים, ימי הורים בביה"ס וכו'

גיוס צוות,שלב ב' - ראיונות אישיים - מורים,מתרגלים,מנחה דיסציפלינארי

• בניית תוכנית שלדית שנייה - מותאמת לאילוצים ויכולת הצוות,  מבלי לפגוע בעקרונות!

לפני סיום מוצלח המגיע לכל התוצאות המתוכננות בשלב א',
לא עוברים לשלב ב' ואין שיח עם תלמידים/הורים אודות פעילות הלמידה המתוכננת

שלב ב'
          • הכרזה, (לא ע"י הרכז) - ע"י גורם בכיר בביה"ס/מנהל + מחנכים

שיחות אשיות - עם תלמידים (+מכתב להורים)

בקורי בית

השתלמות צוות - תיאוריה, יעד,ארגון ומבנה ארגוני, לו"ז ופעולות, תוכנית לימודים, חלוקה לשעות הוראה.

• כתיבת תוכנית עבודה מפורטת ע"י הרכז/ת – תוכנית מוגמרת

הצגת התוכנית המוגמרת בפני ההנהלה

שיחת קבוצה

אסיפת הורים

"שילוב - מעגלים" של "אחרים-משמעותיים"

תחילת למידה

 

© כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות. הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).