ג.2. דגם של מבצע לימודי

חלק ג.2. דגם של שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) שלב א', המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות.

האתר בבניה - טיוטא

ניסים כהן

א. דגם (אופקי) של תהליך צמצום פערים מואץ שלב א' (מבצע לימודי)

 

ב. דגם (אופקי) של תהליך צמצום פערים מואץ שלב א' (מבצע לימודי)

 

ג. דגם (אנכי) של תהליך צמצום פערים מואץ שלב א' (מבצע לימודי)

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).