חלק ג' - יישום - המבצע הלימודי

חלק ג. תוכן הנושאים לאופן היישום של שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות

 

האתר בבניה - טיוטא

 

המבצע הלימודי - יישום

 

ג.1. עקרונות

ג.2. דגם של צמצום פערים מואץ, שלב א' (מבצע לימודי)

ג.3. סדר פעולות עד תחילת הלמידה

ג.4. פעולות קבועות בתקופת הלמידה

ג.5. טעויות נפוצות בפעולות עד תחילת הלמידה

ג.6. טעויות נפוצות בעת הלמידה

הוארגוארג8ארג

 

 

 

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).