ב.3. תוצאות צפויות בעקבות היישום

חלק ב.3. התיאוריה - תוצאות צפויות בעקבות יישום שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המיושמת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך,  ובתכניות נוספות ואחרות

טיוטא - האתר בבניה

ניסים כהן

 

ב.3. התיאוריה - תוצאות צפויות בעקבות היישום

 

תלמידים:

א. עליה במיקוד שליטה פנימי ובתחושת המסוגלות (בעקבות השקעה שתוצאתה הצלחה לימודית משמעותית במקצוע לימודי מרבד)

ב. עליה בשאיפה להצלחה לימודית בבית הספר

ג. עליה בשאיפה להמשך למידה באקדמיה (בעקבות השתיכות מחודשת להקבצה/מסלול גבוה)

ד. עליה בתחושת ההשתייכות והסולדריות (בעקבות א. כהן)

ה. שיפור בהתנהגות (בעקבות א. כהן)

ו. שיפור בהישגים לימודיים

ז. ירידה בשיעורי הנשירה הסמויה כתוצאה משיפור במילוי מכלול רכיבי תפקיד התלמיד (בעקבות בודון)

ח. ירידה בשיעורי הנשירה הגלויה מבית הספר (בעקבות בודון)

ט. שינוי תודעה - שיפור באמונה שכל אחד יכול להצליח בבית הספר


מורים, הנהלה

א. עליה בתחושת המסוגלות של המורים

ב. שינוי תודעה ועליה באמונה שכל אחד יכול להצליח בבית הספר

ג. הרחבת יישום רכיבים פדגוגיים ודידקטיים מהשיטה בקרב תלמידים/כיתות נוספות

 

הורים:

א. שיפור ביחס ההורים ללבית הספר

ב. שינוי תודעה - שיפור באמונה שכל אחד יכול להצליח בבית הספר

 

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).