אסטרטגית השינוי

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

אסטרטגית השינוי - שיטת צמצום הפערים המואץ

א. שיטת צמצום הפערים המואץ תפעל בתוך בתי"ס קיימים בפריפריה, הפעילות תתבצע על ידי צוות המורים מבית הספר (הסתיעות במתרגלים בהתאם לצורך), בהנהגת הנהלת בית הספר ובשיתוף הפיקוח ואגפי החינוך.

ב. בתי ספר נוטים להגדיל מאמץ להעלאת הצלחתם ההישגית תוך התמקדות בתלמידים הקונפורמים, אך פחות מצליחים. נטיה רווחת היא להניח ולוותר לתלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר.
האסטרטגיה המוצעת על ידי שיטת צמצום פערים המואץ, היא להתחיל להצליח על פי אמות מידה אוניברסאליות, דווקא עם בעלי ההישגים הנמוכים ביותר.
להצלחה איתם השלכות רבות ולעתים מטלטלות, אך בסופו של דבר - הצלחה זאת נדרשת מהרגע שאנו יודעים או לפחות מאמינים שכל אחד יכול, ולא ניתן לווחר עליה.  

ג. למה הצלחה זאת נחוצה:
הומניסטית - הצלחה עפ"י אמות מידה אוניברסאליות עם תלמידים אלה שבי"ס הספר לא הצליח איתם עד כה, תשיב להם את הבטחון והאמון בעצמם וביכולתם לרכוש הצלחה הישגית ומהווה נדבך חשוב של שחרור מדיכוי. הצלחה מעין זאת ע"י צוות המורים מבית הספר תשפר את תחושת ובטחון המורים ביכולת להצליח עם כל אחד.
חברתית - החפיפה בין הצלחה הישגית בבית ספר לסטאטוס שיוכי תורמת לשסעים וא-סולדיות. הצלחה עפ"י אמות מידה אוניברסאליות עם אלה שבתי הספר בעיקר הפריפריאליים לא הצליחו איתם עד כה, תתרום ותגביר סולידריות   ושיויון הזדמנויות וגם מימוש יכולות של הון אנושי.
מריטוקרטית - החפיפה בין הצלחה הישגית בבית ספר לסטאטוס שיוכי פוגעת
בתכונת המריטוקרטיה הנדרשת מביה"ס. הצלחה עפ"י אמות מידה אוניברסאליות עם אלה שבתי הספר בעיקר הפריפריאליים לא הצליחו איתם עד כה, תתרום ותגביר תכונת המריטוקרטיה ושיויון הזדמנויות הנדרשות מכל בית ספר.

טיוטא
טיוטא

 

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).